Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
68.Vypočtěte hmotnost síry v 1 t měděné břidlice, která obsahuje 6 % chalkopyritu CuFeS2. Vypočtěte hmotnostní zlomky a použijte trojčlenku.