Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
71.Procentové složení minerálu je 28,2 % Ni a 71,8 % As. Určete sumární vzorec sloučeniny.Vypočtěte poměr látkových množství prvků ve sloučenině (podíl hmot.zlomku a molární hmotnosti).