Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
132.Vyčíslete rovnici: KMnO4 + H2S + H2SO4 S + MnSO4 + K2SO4 + H2O oxidace: S-II na S0
redukce: MnVII na MnII