Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
183.Kolik gramů 10% roztoku NaOH je třeba , aby se při zmýdelňování ze 74 g octany methylnatého vázala uvolněné kys.octová?Z rovnic plyne, že z 1 molu octanu vznikne 1 mol kyseliny a ta seváže 1 molem NaOH, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku