Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
184.13 g PCl3 se oxiduje na PCl5.Kolik g KMnO4 je třeba k přípravě potřebného chloru?Z rovnice plyne, že 1 mol PCl3 pořebuje 1 mol Cl2, ten vznikne z KMnO4 a HCl (vyčíslit) , vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku