Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
187.Kolik gramů nitrobenzénu je třeba na výrobu 4,65 g anilínu ?Z rovnice plyne, že z 1 molu nitrobenzénu vzniká 1 mol anilínu, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku