Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
189.Kolik gramů 20% HCl je třeba k přípravě 10g KCl ?Z rovnice plyne, že je třeba 1 moly, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku