Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
191.Kolik gramů 10% H2SO4 je třeba na vysrážení BaSO4 z 50 g 2% roztoku BaCl2 ?Z rovnice plyne, že 2 moly Na reagují se 2 moly H2O, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku