Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
192.Kolik cm3 10% NaOH o hustotě 1,11 g.cm-3 je třeba na přeměnu 9,4 g fenolu?Z rovnice plyne, že 2 moly Na reagují se 2 moly H2O, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku