Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
196.Jaká bude hmotnost AgNO3 potřebného k přípravě 20 g bromidu stříbrného ?Z rovnice plyne, že z 1 mol AgNO3 vznikne 1 mol AgBr, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku