Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
198.Kolik gramů 65% HNO3 je třeba k nitraci 156 g benzénu?Z rovnice zjistěte látkové množství potřebné HNO3, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku