Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
200.Vypočítejte hmotnost 10% kys.octové potřebné k reakci s 32,7 g Zn?Z rovnice zjistěte látkové množství potřebné kys.octové, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku