Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
206.Kolik tun CaO bylo získáno tepel.rozkladem 125 t CaCO3 je-li výtěžek reakce 90%?Vyčíslete rovnici,zjistěte látkové množství CaO, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku