Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
207.Kolik gramů železa bude třeba k reakci se síranem měďnatým,při které se má vyloučit 20 g mědi?Z rovnice zjistěte látkové množství potřebného železa, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku