Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
208.Kolik gramů páleného vápna potřebujeme na výrobu 50 g amoniaku (rozkladem NH4Cl vápennou vodou)?Z rovnice zjistěte látkové množství vznikajícího octanu, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku