Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
212.Kolik gramů kys.mravenčí vznikne,reaguje-li 136 g mravenčanu sodného s H2SO4?Z rovnice zjistěte látkové množství vznikajícího octanu, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku