Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
213.Kolik tun oxidu hlinitého je třeba na výrobu 5 t hliníku?Z rovnice zjistěte látkové množství vznikajícího octanu, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku