Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
214.Kolik kilogramů 60% H2SO4 je třeba, aby její reakcí s fosforečnanem vápenatým vznikla 1 t dihydrogenfosforečnanu vápenatého?Z rovnice zjistěte látkové potřebné H2SO4, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku