Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
216.Kolik molů PbI2 vznikne při reakci 5 molů KI s nadbytkem Pb(NO3)2?Vyčíslete rovnici,upravte a zjistěte příslušný koeficient