Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
217.Reakcí FeS2 s molekulovým kyslíkem vzniká FeO a SO2.Kolik g FeO vzznikne působením 0,6 molu kyslíku?Vyčíslete rovnici,zjistěte látkové množství FeO, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku