Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
219.Reakcí SO2 se sulfanem vzniká síra a voda.Kolik g S vznikne z 0,04 mol sulfanu?Vyčíslete rovnici,zjistěte látkové množství S, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku