Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
225.Kolik cm3 roztoku 4% AgNO3 o hustotě 1 g.cm-3 je třeba na přípravu 3,77 g Zn(NO3)? Vyčíslete rovnici,zjistěte látkové množství AgNO3, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku