Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
226.Kolik t cínovce (obsahuje 80% SnO2) bylo zredukováno uhlím,jestliže vzniklo 476 t cínu? Vyčíslete rovnici,zjistěte látkové množství SnO2, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku