Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
229.Kolik cm3 roztoku 9% H2SO4 o hustotě 1 g.cm-3 je třeba na přípravu 11,4 g Al2(SO4)3? Vyčíslete rovnici,zjistěte látkové množství H2SO4, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku