Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
301.Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu IO4-?Kyslík má -II a čtyři kyslíky s jodem musí dát -1