Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
606.bromičnan měďnatý?Napište vzorce kationtu, aniontu a užijte křížového pravidla