Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
607.hydrogensulfid vápenatý?Napište vzorce kationtu, aniontu a užijte křížového pravidla