Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
624.NH4H2WO4Určete ox.čísla, určete název kationtu a aniontu ...