Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
636.NH4NO3Určete ox.čísla, určete název kationtu a aniontu ...