Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
644.teluran hexadraselý?Napište vzorce kationtu, aniontu a užijte křížového pravidla