Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
648.Al2SiO5Určete ox.čísla, určete název kationtu a aniontu ...