Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
651.dihydrogendifosforečnan amonný?Napište vzorce kationtu, aniontu a užijte křížového pravidla