Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
654.Pojmenujte: Na3BO3Určete ox.čísla, určete název kationtu a aniontu ...