Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
1.Jaké je látkové množství oxidu uhelnatého ve vzduchu, který obsahuje 4,5.1023 molekul CO?0,7475 mol