Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
3.Vypočítejte molární hmotnost plynu, jehož hustota je 1,43 g/dm332 g/mol