Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
6.Kolik m3 vzduchu se spotřebuje za den v podniku na výrobu amoniaku, jestliže denní spotřeba vzdušného dusíku je 1250 t.(vzduch 80% dusíku)1250000 m3