Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
11.Vzorek pentanolu o hmotnosti 22 g zaujímá při teplotě 20o C objem 27,8 cm3. Vypočítejte molární objem hexanu při této teplotě.112,2 cm3.mol-1