Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
18.Vypočtěte molární hmotnost kyseliny sírové.98,08 g.mol-1