Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
19.Jaké je látkové množství 1,8.1020 bromidových aniontů?0,0003 mol