Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
20.Jaké je látkové množství 2,38.1024 molekul amoniaku?3,95 mol