Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
21.Pro uskutečnění reakce je třeba 0,75 molu sodíku. Jaká je hmotnost sodíku?17,25 g