Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
45.Porovnejte procentuální obsah dusíku v dusičnanu sodném, dusičnanu draselném, dusičnanu vápenatém, dusičnanu amonném a síranu amonném.16,5 %, 13,9 %, 17,1 %, 35,0 %, 21,2 %