Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
55.Vypočtěte hmotnostní zlomky uhlíku a vodíku v metanu. 75 %, 25 %