Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
62.Vypočtěte hmotnostní zlomek CaSO4 v CaSO4.2H2O. 79 %