Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
66.Na pohnojení 1 ha půdy potřebujeme 30 kg dusíku. Kolik dusičnanu amonného potřebujeme na pohnojení 12 ha půdy? 1029 kg