Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
68.Vypočtěte hmotnost síry v 1 t měděné břidlice, která obsahuje 6 % chalkopyritu CuFeS2. 20,95 kg