Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
70.Určete sumární vzorec sloučeniny, která obsahuje 45,9 % draslíku, 16,5 % dusíku, 37,6 % kyslíku.KNO2