Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
74.Určete sumární vzorec sloučeniny, která obsahuje 31,8 % draslíku, 29,0 % chloru, 39,2 % kyslíku.KClO3