Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
164.Vyčíslete rovnici: CH3CHO + Cu2+ + OH- CH3COO- + Cu2O + H2OCH3CHO + 2 Cu2+ + 5 OH- CH3COO- + Cu2O + 3 H2O