Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
166.Vyčíslete rovnici: HCHO + [Ag(NH3)2]+ + 3 OH- HCOO- + Ag + NH3 + H2OHCHO + 2 [Ag(NH3)2]+ + 3 OH-O HCOO- + 2 Ag + 4 NH3 + 2 H2O